Medical News
تازه های سلامت
چاپ مقاله
چاپ مقاله

رابطه تحريكات عصبي حاصل از تبليغات غذايي با بروز چاقي

 

مردم در اجتماع هدف تبلیغات گسترده مواد غذایی قرار دارند، خصوصاً نوجوانان که مرتباً به عنوان یک هدف براي تبليغات انتخاب می شوند. به طور میانگین در سال ٢٠١٠ هر نوجوان هدف ٦٠٠٠ تبلیغ غذایی تلوزیون قرار می گیرد که اکثر آن ها دارای بار محتوايي کالری، قند، سدیم و چربی بالایی می باشند. تا به امروز در مورد چگونگی پاسخ مغز به این تبلیغات کمتر مطالعه شده است. پاسخ افراد مختلف به غذاهای مختلف و تبلیغات مختلف آن ها متفاوت است و همین موضوع برای مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

مطالعه ما در مورد چگونگی تأثیر اين تبليغات پركالري بر مغز و چگونگی تأثیر آن بر وزن بدن می باشد.

ثابت شده که افراد مختلف از طرق مختلف به تبلیغات غذایی پاسخ می دهند، بنابراین اطلاعات ما در مورد چگونگی پاسخ دهی افراد مختلف یکسان نیست و محدود می باشد.

منطقه Meso_Limbic_Cartico در مغز و قسمت های مختلف آن هر غذا را امتیاز و ارزش دهی می کنند و در افراد چاق مشخص شده که فعالیت عصبی بیشتری در آن ها به دنبال تحریکات غذایی وجود دارد و این تحریکات در مناطق پاداش(Reward) و منطقه شناختی (Cognition) و حافظه(در هیپوکامپ) و منطقه توجه بصري (لوب آهيانه) کورتکس اربیتوفرونتال(OFC) و پردازشگرهای سوماتوسنسوری بیشتر می باشد.

افزایش پاسخ هسته Accumbus به تصاویر غذاهای پر چربی و پر شکر و نیز افزایش پاسخ OFC به غذاهای پر کالری و ناسالم پیش بینی کننده افزایش وزن در آینده در آنها خواهد بود.

همچنین فعالیت مناطق توجه، بصري و پاداش مغز در مواجهه با مواد غذایی با موفقیت در کاهش وزن و افزایش مجدد وزن در ارتباط است. اگرچه این یافته ها، پتانسیل اشاره اي و راه دور غذاها را در چاقی نشان می دهد، محرک های مورد استفاده در این مطالعه بطور تیپیک تصاویر غذایی، بدون برند و محتویات آن ها می باشد و تنها به والدینی اکولوژیک محدود می شود. بنابراین، این یافته ها، اطلاعات محدودی را در اختیار ما قرار می دهد. بالعکس در مطالعات گذشته، شکل غذا همراه با فرم های تجاری آن ها مورد استفاده قرار گرفت تا لذت استفاده از یک غذای خاص در فرد تحریک و ایجاد شود.

Brand ها با تحریک پایه مغز همراه بودند و به خرید مواد غذایی تشویق می کنند، مصرف یک برند مورد علاقه با افزایش فعالیت در هیپوکامپ، نواحي خاصي از كوتكس و مغز میانی در ارتباط است.

بعلاوه کودکان دارای وزن مناسب و سالم فعالیت را در كرتكس بينايي قدامي، کورتکس تمپورال و کورتکس بینایی در مواجهه با الگوهای غذایی نشان دادند.

همچنین مواجهه با غذاهای لگودار  نسبت به غذاهای بدون لگو سبب افزایش فعالیت در کورتکس پس سري، لبول پاراسنترال، گیروس پریتال، جیروس لینگوال و کورتکس سنیگولیت خلفی می شود.

بنابراین شرکت کنندگان ممکن است به غذاهای تجاری نسبت به سایر تبلیغات تجاری و یا سایر تبلیغات تلویزیون بیشتر واکنش نشان دهند.

این اولین مطالعه ای است که به بررسی پاسخ مغزی و عصبی به غذاهای تجاری و مقایسه آن ها با محرک های  کنترل شده می پردازد.

هدف عمده از این مطالعه این است که پی ببریم:

1) آیا الگوهای مختلف فعالیت مناطق مختلف مغز مانند پاداش، سوماتوسنسور و .... با نوع تبلیغات تجاری و غیر تجاری غذاها و مواد غیر غذایی مرتبط است یا نه؟

2) اینکه آیا نوع پاسخ افراد مختلف وابستگي به شدت و درجه چاقی آن ها دارد یا خیر؟

اگرچه تعدادی از انواع محرک ها جهت استفاده در این مطالعه مورد نظر بود اما ما از مواجهه واقعی با پایه اشکال تجاری به مدت 12 تا 17 سال استفاده کردیم.

نهایتاً ما مطالعه خود را بر افراد جوان و نوجوان  متمرکز کردیم زیرا آن ها هدف اصلی تبلیغات می باشند و یک دوره زمانی خطرناک از نظر شیوع و ایجاد چاقی تلقی می شوند.

نتايج مطالعه :

بر اساس اطلاعات به دست آمده، این اولین مطالعه ای است که چگونگی پاسخگویی مغز را به مواد غذایی نشان می دهد.

بر اساس مطالعات گذشته بر روی مواد غذایی، محرک ها در این مطالعه به گونه ای طراحی شدند تا حس ولع و تمايل را در آنها برانگيزد بخصوص كه در اين راستا از برند هاي محبوبي مثل مك دونالند جهت برانگيختن تمابلات غذايي آنها استفاده شد، چیزی که می تواند پاسخ های عصبی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. همچنین این مطالعه طراحی شده بود تا محیطی را خلق کند که در آن نشان دهد نوجوانان چگونه با تبلیغات غذایی مواجه می شوند. بنابراین این مطالعه نگرش هایی را در مورد چگونگی بعد تبلیغات غذایی موجود و نقش آن بر اپیدمی چاقی فراهم می کند. صرف نظر از درجه ی چاقی، شرکت کنندگان تبليغات غذايي  را بیشتر از تبليغات غیر غذايي به خاطر می آوردند.

همچنین مشخص شد افراد چاق نسبت به تبليغات غذايي پاسخ نورونی بیشتری می دهند که سبب سخت تر شدن کاهش وزن در آن ها می شود. این نشان داد حتی افرادی که نشانه ای از بیماری ندارند در مقابل تبليغات تجاري غذاها ممکن است آینده غذایی شان تحت تأثیر قرار بگیرد.به اين اميد كه این یافته ها سیاست های آینده را نسبت به تبلیغات غذایی با آگاهی بیشتری رو به رو کند.

 

 

 


منبع خبر: مترجم : دکتر پیمان آرین http://scan.oxfordjournals.org/content/9/7/932.long    تاریخ : 20 خرداد 1394    تعداد بازدید:

دریافت خبرنامه

* آدرس ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.