Essay
فیبروز بافت چربی امنتوم و مقاومت به انسولین در چاقی مفرط
چاپ مقاله
چاپ مقاله

فیبروز بافت چربی امنتوم و مقاومت به انسولین در چاقی مفرط

 

التهاب مزمن بافت چربی سفید امری مزمن بوده که در افراد مبتلا به چاقی بیشتر شیوع دارد, این پروسه التهابی در افراد چاق باعث رسوب بینابینی پروتئین های تولید کننده فیبر در بافت چربی به عنوان یک عامل تخفیف دهنده التهاب
 می شود و در در نتیجه این رسوب فیبری جایگزین بافت چربی شده و باعث مقاومت به انسولین به روی کاغذ می شود. ارتباط بافت چربی امنتوم و فیبروز آن با عوارض ناشی چاقی مورد تناقض است و هدف از مطالعه ی ما تحقیق در این باره است که آیا فیبروز بافت چربی سفید با مقاومت به انسولین در افراد مبتلا به چاقی مفرط مرتبط است یا خیر؟

روش ها:

در این مطالعه 40 بیمار چاق قبل از عمل جراحی چاقی مورد بررسی از نظر سطوح گلوکز سرم و میزان مقاومت به انسولین قرار گرفتند. سپس بیماران مناسب و کاندید تحت جراحی باریاتریک قرار گرفته و موارد فوق در مورد آنها در دوره های معین پس از جراحی مورد بررسی واندازه گیری قرار گرفت.

 اندازه ی حجم سلول های چربی و میزان بروز کل فیبروز در بافت چربی سفید امنتوم با تکنیک های هیستومورفومتری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 

 

به عنوان نتیجه  در حین مطالعه نشان داده شدکه فیبروز بافت چربی سفید در افراد مبتلا به چاقی مفرط با مقاومت به انسولین بالاتری همراهی دارد و بنابراین رسوب کلاژن با یک مکانیسم خاص در ایجاد عوارض متابولیک وابسته به چاقی شرکت   می کند.

 

 

منبع مقاله :   http://www.nature.com/nutd/journal/v5/n8/full/nutd201522a.html        


نویسنده یا تهیه کننده: مترجم و گرداورنده : دکتر پیمان آرین     تاریخ :2015-11-28     تعداد بازدید:

دریافت خبرنامه

* آدرس ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.