Essay
سندرم متابولیک و عوامل مرتبط با آن در بزرگسالان ایران: یک بررسی سیستماتیک
چاپ مقاله
چاپ مقاله

سندرم متابولیک و عوامل مرتبط با آن در بزرگسالان ایران: یک بررسی سیستماتیک

 
سندرم متابولیک یک مجموعه ای خوشه مانند از ریسک فاکتورهای قلبی عروقی است که شامل:چاقی شکمی،پرفشاری خون،دیابت،چربی بالای خون میباشد. این عوامل یک مشکل رو به رشد در سلامت افراد بزرگسالان ایرانی در دهه اخیر بوده است. هدف از این مقاله بررسی شیوع سندرم متابولیک و عوامل خطر مربوطه در میان بزرگسالان ایران میباشد.
از 43 مقاله جهت بررسی استفاده شده که در آن افراد بالای 19 سال در بین سالهای 2014 و 2015وارد شده اند.
از 43 مطالعه ای که بررسی شد ، میزان شیوع سندرم متابولیک وابسته به متغیر هایی چون سن ،جنس و منطقه ی زندگی بود و با توجه به این فاکتورها در برخی مناطق شیوع سندرم متابولیک 10% و در برخی مناطق تا 60% هم میرسید . بالاترین نرخ گزارش در میان زنان یائسه در شیراز بیش از 60٪ بوده است.
تقریبا یک یافته ی بارز در همه ی مقالات به جز یکی از آنها بود که میزان سندرم متابولیک در زنها بیشتر از مردان است.
سندرم متابولیک در میان افراد مسن، زنان یائسه، مردم کمتر تحصیل کرده، کسانی که در مناطق شهری زندگی میکنند و کسانی که فعالیت بدنی کمی دارند و عادات غذایی ناسالم دارند در سراسر ایران بیشتر بود.
بدلیل  ظهور میزان بالایی از سندرم متابولیک در سراسر سطح ایران ،اصلاح شیوه زندگی به عنوان اولین اقدام پیشگیرانه در جمعیت ایرانی با تمرکز بر روی عواملی چون سطح اجتماعی اقتصادی پایین،سطح پایین آموزش،سن و زنان یائسه توصیه میشود.


نویسنده یا تهیه کننده: دکتر امیر قاسم لویی Reference: PMID: 26221500 [PubMed]     تاریخ :2015-08-04     تعداد بازدید:

دریافت خبرنامه

* آدرس ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.