Diet After Surgery
تغذیه بعد از جراحی چاقی

تغذیه بعد از جراحی چاقی

تغذیه بعد از عمل جراحی چاقی

دنبال کردن توصیه های تغذیه ای بعد از جراحی چاقی برای کاهش مشکلات بعد از جراحی و بهبود سریعتر بیماران جراحی شده بسیار مهم است و کمک می کند تا عادات غذایی خود را تغییر داده و به کاهش وزن مورد انتظار دست یابند.

شما جراحی چاقی شده اید به این معنا که معده شما کوچکتر از قبل شده است. این امر باعث می شود تا تغییراتی در دریافت غذایی شما بوجود آید. برای همین شما باید وعده های غذایی به مقدار کم و با دفعات بیشتر میل نمایید. پیروی کردن از این دستورالعمل غذایی بسیار مهم است چرا که به شما کمک می کند تا بدانید چه نوع غذاهایی و به چه مقدار را مجاز هستید در هر وعده غذایی مصرف کنید و در نهایت از چه نوع غذایی هایی باید پرهیز نمایید.

دستورالعمل غذایی بعد از جراحی شامل 3 مرحله است:

  • مرحله اول_دو هفته پس از جراحی رژیم مایعات (دانلود فایل)
  • مرحله دوم_سه تا هفت هفته پس از جراحی رژیم نیمه جامد یا پوره (دانلود فایل)
  • مرحله سوم_ از هفته هفتم به بعد رژیم جامد (دانلود فایل)

دریافت خبرنامه

* آدرس ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.